Noi surse pentru istoria socio-culturală: inventare de averi boiereşti din Principatele Române în secolele XVIII–XIX
Proiect finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cod proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0386, contract nr. 71 / 30.04.2013

Proiectul pe care îl propunem pleacă de la premisa că cercetările ştiinţifice din domeniul istoriei socio-culturale nu vor înregistra progrese semnificative fără diversificarea şi îmbogăţirea resurselor documentare. În consecinţă, proiectul constă în crearea de noi instrumente de lucru pentru istoria socio-culturală, respectiv valorificarea ştiinţifică a unor surse istorice inedite: inventarele de averi boiereşti din secolele XVIII–XIX. Acestea sunt surse primare cu un potenţial informaţional substanţial, divers şi obiectiv, adecvat pentru explorarea socială şi economică a universului cotidian din diferite perioade istorice. Inventarele de avere oferă numeroase detalii despre cultura materială a unei familii, a unui grup social sau a unei clase sociale, despre mediul de locuire, mecanismele sociale ale distincţiei, practicile sociale şi culturale din mediul privat şi public. Ele pot fi utile şi pentru alte domenii, precum: istoria economică, istoriei educaţiei, genealogie, istoria artei şi istoria arhitecturii.

Printre obiectivele proiectului se află: realizarea unui studiu privitor la importanţa documentară a inventarelor de avere; publicarea unui volum de documente inedite, ample, relevante pentru istoria socială şi istoria vieţii cotidiene; realizarea unui website în care vor fi publicate rezultatele cercetării şi a cărei funcţie principală va fi cea de bază de date pentru sursele, bibliografia şi cercetările dedicate istoriei sociale şi istoriei culturale.

Boieri