Noi surse pentru istoria socio-culturală: inventare de averi boiereşti din Principatele Române în secolele XVIII–XIX
Proiect finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cod proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0386, contract nr. 71 / 30.04.2013

Dr. Dan Dumitru IACOB
Cercetător ştiinţific III

Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu
Bulevardul Victoriei, nr. 40,
550024, Sibiu, România
E-mail: iacob@icsusib.ro