Noi surse pentru istoria socio-culturală: inventare de averi boiereşti din Principatele Române în secolele XVIII–XIX
Proiect finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cod proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0386, contract nr. 71 / 30.04.2013

Director de proiect:

Dr. Dumitru IACOB, cercetător ştiinţific III la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.

Mentor:

Prof. univ. dr. Paul Helmut NIEDERMAIER, membru corespondent al Academiei Române, cercetător ştiinţific I,
directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.